Месец: март 2018

„Повече от любов“

14.03.2018

Българските фотографи (Таня Маркова, Мария Димитрова, Георги Георгиев,Пламен Кожухаров, Калин Костов, Никифор Тодоров)  обединиха едни от най-красивите си кадри и бе създадена концептуална изложба на романа „Повече от любов“ на Радослав Гизгинджиев  

Read More

Примерен “ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ „

07.03.2018

                                                                    ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ Днес, …………………..се сключи настоящият договор за изработка между Георги Георгиев, фотограф наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и ………………. за […]

Read More

Lili and Vlado

04.03.2018

   

Read More