ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Днес, …………………..се сключи настоящият договор за изработка между
Георги Георгиев, фотограф наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и ………………. за краткост наричан ПОРЪЧВАЩ.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Фото заснемане на сватбено тържество – на ……………………. В град ………….
1.Включва заснемане на сватба – пакет „ПРЕМИУМ”
Продължителност на снимачния ден 12 астрономически часа.
Включва репортаж от ритуалите по подготовката на единият от младоженците (по избор), взимането на кумовете и булката, църковен и граждански брак, сватбена фотосесия и празненството в ресторант (до разрязване на сватбената торта или друг ритуал бележещ официалния край на сватбеното тържество).
*Овъртайм – 80лв на започнат час (+10мин)

Цена 800лв ( с включени всички разходи – в това число и пътните)

2. Продукция:
Като краен продукт ще получите
1. ОБРАБОТЕНИТЕ СНИМКИ В jpg FORMAT (600-900 ИЛИ ПОВЕЧЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПАКЕТА) КАЧЕНИ НА FLASH MEMORY – 8-16GB, ПОДХОДЯЩО ОФОРМЕНИ И ДЕКОРИРАНИ ЗА ЦЕЛТА
2. СВАТБЕНА ФОТО КНИГА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ, ФОРМАТ 20Х20см(20Х40см в разгънат вид) С 15 РАЗТВОРА, ТВЪРДИ КОРИЦИ И ТВЪРДИ СТРАНИЦИ
3. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗБРАНИ СНИМКИ ОТ СВАТБАТА В СРОК ДО 72 СЛЕД СЪБИТИЕТО В ЕДНА ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ (само по желание)……………………….

Срок за предаване на готовите материали: 45 работни дни
Плащане:
Капаро ___100лв._________/предварително/
По банкова сметка : ……………………………..
Остатъкът от хонорара ………………. – с приключване на снимките /в края на сватбения ден/
Сватбената книга и флашката с наложен платеж чрез Еконт, за ваша сметка (или лично предаване) в деня на тяхното получаване.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
1. С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск
да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната да заплати възнаграждение.
2. Възложителят да заплати авансово както е уточнено по направената поръчка,а остатъка в деня на сватбата, след приключване на снимките.
3. Изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното си предназначение.
4. Изпълнителят извършва работата със свой материал и отговаря за доброто качество.
5. Поръчващия може да проверява изпълнението на договора във всяко време , стига да не пречи на изпълнителя.
(Изм.-ДВ,бр.12/1993г.) Ако стане ясно ,че изпълнителят няма да може
да изпълни в срок работата или че няма да я изпълни по договорения и надлежен начин, поръчващия може да развали договора, като има право на обезщетения по общите правила.
6.Рискът от случайно погиване или повреда продукцията се понася от страната която я съхранява в момента на настъпване на щетата.
7. Поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора продукция. При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение. Ако не направи такива възражения работата се счита за приета.
Договорът е изработен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Изпълнител:………….
Поръчващ:………….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *